Da li se koronavirus uništava kuhanjem hrane

po Vasa kuharica

Do sada je poznato da su svi koronavirusi osjetljivi na visoke temperature kuhanja.

Tako na 63 stepena u roku od 4 minute dolazi do razaranja virusa. S obzirom na ranija iskustva sa koronavirusima, očekivana je pretpostavka da će se i ovaj tip virusa ponašati na sličan način.

Tokom cijelog perioda koronavirusa ne bi trebalo dijeliti hranu, odnosno jesti iz istog tanjira sa drugim osobama bez obzira da li postoji sumnja u zarazu ili ne.

Preporučujemo